خدمات پرستاری درمنزل ایمان هوم کر

خدمات ای سی یو و سی سی یو د ر منزل

پرستاری ای سی یو و سی سی یو در منزل به معنای ارائه خدمات پرستاری حرفه ای به بیماران در محیط خانگی است. این نوع پرستاری اهمیت بسیاری در مراقبت از بیماران با وضعیت های خطرناک و نیازمند دارد. در این حالت، پرستاران متخصص ما در منزل برای ارائه مراقبت های پزشکی به بیماران، به منزل آن ها می روند. آن ها مسئولیت هایی مانند نظارت و پایش فشار خون، کنترل ضربان قلب، تنفس، اعمال درمان های مورد نیاز و مدیریت دارو ها را ب ر عهده دارند. این نوع پرستاری می تواند به بیمارانی که به علت وضعیت خاص خود نمی توانند به مراکز درمانی بروند کمک کند و راحتی و آرامش بیشتری را برای آن ها در محیط خانگی فراهم کند.

خدمات-ICU-و-CCU-در-منزل
خدمات-ای-سی-یو-و-سی-سی-یو-در-منزل